نرم افزار آزمون

نرم افزار آزمون 

برگزاری آزمونهای چند گزینه و گزینه بازخوردی بصورت آنلاین این محصول یک بسته نرم افزار تحت وب می باشد که با فراهم آوردن شرایطی مناسب امکان برگزاری آزمونهای آنلاین را در بستر اینترنت یا اینترانت فراهم می سازد. این نرم افزار دارای یک سری امکانات مدیریتی و کاربری به شرح زیر می باشد:

امکانات مدیر:
1. آزمونها: 
تعریف آزمونها، 
زمان برگزاری،مدت برگذاری آزمون ( برای یک نوع آزمون هر تعداد آزمون قابل تعریف می باشد)، 
تعریف راهنمای اختصاصی آن آزمون، 
تخصیص کاربر به آزمون، 

2. آزمونهای مرتبط: برای یک آزمون می توان یک یا جند آزمون مرتبط تعریف نمود (آزمونهای اختصاصی، آزمونهای عمومی) 
انتخاب بصورت تصادفی، 
ورود از Excel، خروجی به Excel،  
تعیین قالب برای چیدمان سئوالات، 
تعیین شرح پاسخ گزینه صحیح، 
تعیین ارزش عددی پاسخها و نمره منفی، نمره عدم پاسخگوی، 
داشتن امکان یا عدم امکان برگشت به صغحات قبل، 
امکان یا عدم امکان تغییر نتایج صفحات قبل

3. لیست کاربران: 
مدیریت اطلاعات کاربران ، 
ورود از Excel، 
اختصاص گروهی کاربران به آزمون

4. نظر سنجی: 
تعریف قالب نظر سنجی برای پایان آزمون

5. گزارشات: کارنامه، نتایج و ....


امکانات کاربر:
1. برگذاری آزمون در زمان مشخص
2. مشاهده نتیجه آزمون و چاپ کارنامه
تعریف آزمون گزینه بازخوردی
ساختار شکلی برنامه آزمون، به گونه ای است که سؤالات و پاسخها (options) بصورت درختی به هم مرتبط بوده تا ضمن شبیه سازی موقعیت واقعی در برخورد با موضوع سئوال، امتحان شونده با بهره گیری از فرایند حل مسئله (problem solving) و استدلال در بازه زمانی مشخص بتواند نتیجه عملکرد خود را در طول آزمون بصورت کارنامه دریافت نماید.
امکانات خواص آزمون گزینه بازخوردی
- ارائه تصاویر مرتبط با فرآیند 
- فایل های رسانه ای (فیلم، صوت و ...) در متن سؤالات
- دریافت بازخورد متناسب با ارائه هرگزینه
- مشاهده زمان باقیمانده برای پاسخگویی به هر سؤال
پایش عملکرد داوطلبان در طول پاسخگویی به سؤالات توسط استاد و مدیر برنامه
گزارش فراوانی درصدی انتخاب پاسخهای صحیح توسط داوطلبان (شاخص دشواری Difficulty index)
گزارش سرعت پاسخگویی و انتخاب سؤالات توسط داوطلبان به منظور تعیین میزان دشواری هریک از انتخابها (options)
قطع آزمون در صورت طی مسیر اشتباه 
مشاهده عملکرد در قالب پرونده در هز زمان از آزمون با یک کلیک


امکانات نرم افزار

مقایسه امکانات نرم افزار

ردیف

عنوان

نگارش 1

نگارش 2

نگارش 3

 

زیرسیستمها

 

 

 

1.

آزمون گزینه و بازخورد (PMP)

*

*

*

2.

آزمون چند گزینه ای

 

*

*

3.

آزمون گزینه و بازخورد بصورت درختی (PMP) (New)

 

 

*

4.

آزمون KF (New)

 

 

*

5.

آزمون اسلایدی (Power Point)

 

 

*

 

امکانات مدیریتی

 

 

 

6.

امکان تعریف دسترسی های مدیریت و اساتید

 

 

*

7.

امکان تعریف رشته های مختلف به ازای سایت

1 رشته

*

*

8.

تعریف آزمون و آزمون مرتبط

*

*

*

9.

فعال و غیر فعال کردن آزمون

 

*

*

10.

تعریف زمان شروع آزمون

*

*

*

11.

قابلیت نمایش آزمونها برای ثبت نام کاربران

 

*

*

12.

امکان ارسال پیامک برای ثبت نام کنندگان آزمون خاص

 

*

*

13.

تعریف کاربر

*

*

*

14.

ورود کاربر از Excel

 

*

*

15.

تخصیص کاربر به آزمون از طریق Excel

 

*

*

16.

اجرای آزمایشی آزمون

*

*

*

17.

امکان گرفتن ورودی و خروجی از آزمونها(Import + Export)

 

*

*

 

امکانات مدیریتی-طراحی سئوالات PMP

 

 

 

18.

ایجاد نامحدود صفحه

*

*

*

19.

ایجاد نا محدود گزینه و بازخورد در هر صفحه

*

*

*

20.

امکان پیوست تصویر برای ساقه سئوال و گزینه ها

*

*

*

21.

امکان پیوست فیلم برای ساقه سئوال و گزینه ها

 

 

*

22.

امکان پیوست فایلهای DICOM برای ساقه سئوال و گزینه ها (NEW)

 

 

*

23.

امکان محدود کردن انتخابها

 

 

*

24.

خروج اطلاعات به Excel (سئوالات)

 

*

*

25.

ورود اطلاعات از Excel(سئوالات)

 

*

*

 

امکانات مدیریتی-طراحی سئوالات چند گزینه ای

 

 

 

26.

طراحی چند آزمون مرتبط (تخصصی و عمومی)

 

*

*

27.

استخراج سئوالات از مخزن سئوالات بصورت Random

 

*

*

28.

خروج اطلاعات به Excel (سئوالات)

 

 

*

29.

ورود اطلاعات از Excel(سئوالات)

 

 

*

30.

ورود سوالات از سیستم آزمون نجما (New)

 

 

*

31.

تعریف زمان استراحت برای آزمونهای طولانی و مشاهده تصاویر خاص جهت استراحت چشم

 

 

*

32.

تعیین امکان مشاهده کارنامه در پایان آزمون

 

 

*

 

امکانات مدیریتی-طراحی سئوالات PMP بصورت درختی

 

 

*

33.

ایجاد نامحدود صفحه، شاخه

 

 

*

34.

ایجاد نا محدود گزینه و بازخورد در هر صفحه

 

 

*

35.

امکان پیوست تصویر برای ساقه سئوال و گزینه ها

 

 

*

36.

امکان پیوست فیلم برای ساقه سئوال و گزینه ها

 

 

*

37.

امکان پیوست فایلهای DICOM برای ساقه سئوال و گزینه ها (NEW)

 

 

*

38.

امکان ارتباط بین صفحات بصورت درختی و ارتباط هر شاخه با بازخوردها

 

 

*

 

امکانات مدیریتی-طراحی سئوالات KF

 

 

*

39.

ایجاد نامحدود صفحه

 

 

*

40.

ایجاد نا محدود گزینه

 

 

*

41.

امکان پیوست تصویر

 

 

*

42.

امکان پیوست فیلم

 

 

*

43.

امکان پیوست فایلهای DICOM

 

 

*

44.

امکان تعریف تمره هر صفحه

 

 

*


45.

امکان تعیین حداقل و حداکثرهای انتخاب هر صفحه

 

 

*

46.

کنترل اتوماتیک قوانین طراحی آزمون

 

 

*

 

امکانات مدیریتی-طراحی اسلایدی (Power Point)

 

 

*

47.

امکان تعریف سوالات مانند اسلایدهای Power Point با فابلیت درج تصاویر و رسانه ها

 

 

*

 

امکانات مدیریتیگزارشات

 

 

 

48.

گزارشات نتایج آزمونها به ازای رشته

 

*

*

49.

گزارش نتایج آزمونها به ازای رشته خروجی به Excel

 

*

*

50.

گزارش کاربران آزمون

*

*

*

51.

گزارش نتایج به ازای آزمون

*

*

*

52.

گزارش غایبین آزمون

 

*

*

53.

گزارش حاضرین آزمون

 

*

*

54.

گزارش آزمون

*

*

*

55.

گزارش درصد انتخاب

 

 

*

56.

گزارش درصد پاسخ گویی

 

 

*

57.

گزارش ساز ساده

 

*

*

58.

گزارش ساز حرفه ای

 

*

*

 

امکانات مدیریتی-دسترسی

 

 

 

59.

دسترسی ساده

 

*

*

60.

دسترسی حرفه ای

 

 

*

 

امکانات کاربری

 

 

 

61.

ثبت نام در آزمون قابل دسترس

 

*

*

62.

ارسال پیامک در زمان ثبت نام

 

*

*

63.

برگزاری آزمون

*

*

*

 

امکانات پنل کاربری

 

 

 

64.

مشاهده کارنامه عملکرد

 

*

*

65.

مشاهده لیست آزمونها

 

*

*

66.

برگزاری مجدد آزمونهای آزمایشی

 

*

*

67.

بروزرسانی پروفایل

 

*

*

 

امکانات پنل استاد

 

 

 

68.

امکان تعریف آزمون مشابه امکانات مدیریتی در تعریف آزمون

 

 

*

DNN