تاریخ ایجاد:1396/01/11 06:25:00 ب.ظ
تعداد بازدید:3748
تعداد نظرات ارسالی:0
نویسنده:ghasem@fadaeifard.com

برگزاری آزمون پیش کارورزی شهریور 95 در قطب اصفهان و همدان

برگزاری آزمون پیش کاروزی شهریور 95 در قطب اصفهان شامل شهرهای اصفهان ، یزد ، شهرکرد و کاشان و همچنین برگزاری آزمون پیش کاروزی در قطب همدان شامل شهرهای ایلام و کرمانشاه و همدان وهمچنین اجرای آزمایشی آزمون در سایر شهرهای دیگر


برگزاری آزمون پیش کاروزی شهریور 95 در قطب اصفهان شامل شهرهای اصفهان ، یزد ، شهرکرد و کاشان و همچنین برگزاری آزمون پیش کاروزی در قطب همدان شامل شهرهای ایلام و کرمانشاه و همدان وهمچنین اجرای آزمایشی آزمون در سایر شهرهای دیگر


دی ان ان