Article

مقالات:

برگزاری آزمون شفایی برد تخصصی سال 95

آزمون های شفایی برد تخصصی سال 95 در رشته های طب اورژانس، پزشک خانواده، زنان، بیماری های مغز و اعصاب و رادیولوژی در مرکز طبی کودکان تهران برگزار شد. این آزمون ها با همکاری وزارت بهداشت و دانشگاه تهران برگزار شد.

1396/01/11 10:08:22 ق.ظ

برگزاری آزمون پیش کارورزی شهریور 95 در قطب اصفهان و همدان

برگزاری آزمون پیش کاروزی شهریور 95 در قطب اصفهان شامل شهرهای اصفهان ، یزد ، شهرکرد و کاشان و همچنین برگزاری آزمون پیش کاروزی در قطب همدان شامل شهرهای ایلام و کرمانشاه و همدان وهمچنین اجرای آزمایشی آزمون در سایر شهرهای دیگر

1396/01/11 06:25:00 ب.ظ

برگزاری آزمون پیش کارورزی شهریور 96 در قطب اصفهان و همدان و کرمان و تهران

آزمون پیش کاروزی شهریور 96 در تاریخ 96/6/2 در  چهار قطب تهران، اصفهان که شامل شهرهای  اصفهان ، یزد ، شهرکرد و کاشان ، قطب کرمان که شامل زاهدان و قطب همدان شامل شهرهای ایلام و کرمانشاه و همدان برگزار شد. در این آزمون در قطب کرمان با نرم افزار جدید فر...

1396/06/26 12:51:09 ب.ظ

دفترچه سازی و طراحی سوالات آزمون پیش کارورزی شهریور 96 با نرم افزار جدید فرادید

دفترچه سازی و طراحی سوالات پیش کارورزی شهریور 96 در قطب کرمان با سامانه طراحی سوالات فرادید انجام شد. این نرم افزار با ایجاد قابلیتهایی همچون : مخزن سوالات  کارتابل تایید سوالات  دفترچه سازی به تعداد دلخواه از سوالات مخزن ش...

1396/06/26 01:46:51 ب.ظ

برگزاری آزمون شفایی برد تخصصی و فوق تخصصی سال 96

آزمون های شفایی برد تخصصی و فوق تخصصی سال 96 در  رشته های جراحی ، قلب، داخلی ، اطفال ، طب اورژانس، ارتپد، زنان، بیماری های مغز و اعصاب ، رادیولوژی ، عفونی ، بیهوشی و غددهای بالغی  در مرکز طبی کودکان تهران ، سازمان سنجش ، دانشگاه ایران و دانشکده پرست...

1396/06/26 01:56:23 ب.ظ

برگزاری آزمون الکترونیکی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی

آزمون الکترونیکی غیر متمرکز دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی در 46 دانشگاه کشور به صورت آنلاین و با بیش از 500 شرکت کننده برگزار شد.

1396/07/19 12:26:34 ب.ظ

برگزاری آزمون زبان پزشکی MHLE کشوری توسط سازمان سنجش

برای اولین بار آزمون زبان پزشکی MHLD  توسط سازمان سنجش کشور به صورت الکترونیکی و کشوری در شهرهای اصفهان ، تهران، تبریز و کرمان برگزار شد

1396/07/19 12:32:31 ب.ظ

برگزاری آزمون پیش کارورزی آبان96 در بیش از 10 دانشگاه علوم پزشکی

آزمون پیش کاروزی شهریور 96 در تاریخ 96/8/11 در شهرهای تهران، کرمان، تبریز، بیرجند، مازندران، هواز، شیراز، همدان، گیلان و... به صورت الکترونیکی انجام شد. طراحی سوالات این آزمن توسط سازمان سنجش انجام شد.

1396/08/23 12:16:20 ب.ظ

برگزاری آزمون سراسری جراحی عمومی PMP

آزمون سراسری جراحی عمومی (PMP) باحضور بیش از 32 استان کشور در تاریخ 1398/5/10 برگزار شد.

1398/05/17 07:25:00 ق.ظ

آزمون بورد 98

برگزاری آزمون بورد تخصص و فوق تخصص در گروهای مختلف علوم پزشکی به صورت الکترونیکی توسط نرم افزار اجرای آزمون در شهریور ماه 1398    

1398/06/30 01:08:00 ب.ظ

DNN