تاریخ ایجاد:1396/06/26 01:46:51 ب.ظ
تعداد بازدید:3353
تعداد نظرات ارسالی:0
نویسنده:kaji

دفترچه سازی و طراحی سوالات آزمون پیش کارورزی شهریور 96 با نرم افزار جدید فرادید

دفترچه سازی و طراحی سوالات پیش کارورزی شهریور 96 در قطب کرمان با سامانه طراحی سوالات فرادید انجام شد.

این نرم افزار با ایجاد قابلیتهایی همچون :

 • مخزن سوالات 
 • کارتابل تایید سوالات 
 • دفترچه سازی به تعداد دلخواه از سوالات مخزن
 • شناسنامه سازی
 • بررسی تشابه سوال
 • خروجی الکترونیکی برای سیستم برگزاری آزمون
 • خروجی PDF جهت چاپ
 • و...

شرایط مناسبی را جهت طراحی و تولید دفترچه بصورت الکترونیکی و کاغذی ایجاد می نماید


دفترچه سازی و طراحی سوالات پیش کارورزی شهریور 96 در قطب کرمان با سامانه طراحی سوالات فرادید انجام شد.

این نرم افزار با ایجاد قابلیتهایی همچون :

 • مخزن سوالات 
 • کارتابل تایید سوالات 
 • دفترچه سازی به تعداد دلخواه از سوالات مخزن
 • شناسنامه سازی
 • بررسی تشابه سوال
 • خروجی الکترونیکی برای سیستم برگزاری آزمون
 • خروجی PDF جهت چاپ
 • و...

شرایط مناسبی را جهت طراحی و تولید دفترچه بصورت الکترونیکی و کاغذی ایجاد می نماید


دی ان ان