سیستم بایگانی نمایندگی فروش خودرو

سیستم بایگانی نمایندگی فروش خودرو

سیستم بایگانی  فروش، نرم افزاری است که به سفارش یک نمایندگی فروش خودرو، برای سهولت و سرعت بخشی به کار ثبت، بایگانی و مدیریت اطلاعات فروش نمایندگی های سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو و میتسوبیشی طراحی شده است.
در ادامه به توضیح اجمالی از امکانات نرم افزار می پردازیم.
ثبت اطلاعات مشتریان حقیقی و حقوقی
ثبت خودروهای امانی برای استفاده در مرحله فروش خودرو
ثبت انواع فروش شامل فروش نقدی، پیش فروش، فروش امانی و فروش فرسوده به صورت مجزا
ثبت دقیق تمامی اطلاعات فروش - همچون مشتری ، مشخصات خودرو (نام خودرو ، رنگ ، مدل )، نوع فروش ، شماره بایگانی ، شماره پذیرش، شماره اطلاعیه، مبالغ دریافتی از مشتری، تاریخ ها - طبق فرم های استاندارد فروش هر کدام از نمایندگی ها 
ثبت تکمیل پرونده ، شامل اطلاعات کامل خودروهای وارده به نمایندگی (شماره موتور، شماره شاسی، شماره ساخت ،مدل ، تاریخ دریافت و ....) ، اسناد تحویلی به نمایندگی (تاریخ دریافت پلاک، کارت بیمه،کارت امداد و...)،تحویل اسناد به مشتری (تاریخ تحویل پلاک، کارت بیمه،کارت امداد،کارت گارانتی، شناسنامه و...) و هر اطلاعاتی که مربوط به خودرو است .
ثبت تکمیل وجه ، شامل ثبت تمام اطلاعات مبالغ دریافت شده از مشتری در زمان های مختلف برای یک خودرو
ثبت تاریخ دریافت و تحویل دعوتنامه ها برای مشتری
در صورت انصراف مشتری ، اطلاعات انصراف شامل تاریخ و برگشت هزینه
ثبت اطلاعات صلح نامه خودرو از مشتری به مشتری دیگر 
ثبت اطلاعات بیمه های صادر شده خودرو
ثبت فروش آزاد خودروها ، فارغ از نمایندگی ها
شایان به ذکر است که امکان انواع گزارش گیری های مدیریتی و غیر مدیریتی از همه اطلاعاتی که در نرم افزار ثبت شده است ، فراهم است . در ادامه به شرح برخی از گزارشات میپردازیم .

گزارش چک لیست ، تحویل پلاک، رسید تحویل اسناد برای هر کدام از نمایندگی ها به صورت مجزا و منطبق با استاندارد نمایندگی متناظر
انواع گزارشات فروش بر اساس هر کدام از فیلترهای نوع خودرو ، رنگ ، تاریخ فروش ، تاریخ ثبت نام، تاریخ تحویل و مشخصات مشتری
نمودار فروش
موجودی خودروهای امانی ، خودروهای امانی فروخته شده و نشده 
گزارش جهت دعوتنامه 
لیست انصرافی ها
گزارش بیمه بر اساس هر کدام از فیلترهای نوع خودرو ، مشخصات مشتری، شرکت بیمه، نوع بیمه، تاریخ بیمه ، تاریخ صدور و...
نکته : شما با اعمال فیلترهای متفاوت بر روی گزارشات می توانید به نتایج متفاوت برسید . مثلا با اعمال فیلتر تاریخ تا امروز  بر روی گزارش بیمه ، می توانید خودروهایی را ببینید که  بیمه آنها امروز تمام می شود.
DNN